Học Kế Toán Cấp Tốc Tại Biên Hoà - Đồng Nai


Kỹ năng xin việc mẫu cho quản trị mạng

Hướng dẫn các Kỹ năng xin việc mẫu cho quản trị mạng cần phải có cho học viên, sinh viên sắp ra trường như sau:
 
tay chuyên môn trong xử lý sự cố phần cứng máy tính liên quan đến các vấn đề như vậy giống như UPS, SMPS, Máy in và trình điều khiển.
 
Quản lý và duy trì các máy chủ, máy tính, định tuyến và chuyển mạch.
 
Cấu hình, quản lý và duy trì thiết bị mạng.
 
xử lý mạng, tập trung và kết nối mạng phân phối
 
Cài đặt, cấu hình và quản lý công nghệ mạng
 
Cài đặt và cấu hình máy trạm cho mạng LAN IP / IPX dựa
 
Cài đặt và cấu hình DHCP Client / Server
 
Thực hiện HP-Open xem cho quản lý mạng
 
Giám sát máy chủ sử dụng BMC tuần tra nhanh
 
Quản lý sao lưu, báo cáo và phục hồi
 
Khôi phục thảm họa
 
Virus Protection và thanh toán
 
Bảo trì của MS Exchange Môi trường
 
Cấu hình và xử lý sự cố Microsoft Outlook và Outlook Express.
 
Cung cấp truy cập internet và quản lý soái Web
 
Phân tích Security Alerts và thực hiện middleware Khuyến nghị của bên thứ ba và phần mềm cơ sở dữ liệu
 
Thực hiện và xử lý sự cố cụm và SAN
 
Cung cấp đào tạo cho Cisco Chứng chỉ như CCNA, MCP, MCSA và ADCHN.
 
Cài đặt cấu hình quản trị ứng dụng phần mềm.
 
Cung cấp đào tạo về Microsoft Server 2003 và Client hệ điều hành Windows XP.
 
Cung cấp đào tạo các kỹ năng cơ bản của Linux.
 
Cung cấp Đào tạo xử lý sự cố máy tính Phần cứng thiết bị
 
cũng làm quen trong môi trường Linux
 
hoạt động FTP SSH Samba Server trong môi trường Linux
 
Linux Shell Scripting
 
cổng an ninh quản lý an ninh trên switch và bảo mật IP trên Router thông qua danh sách truy cập
 
Quen với công nghệ web HTML CSS
 
kiến thức về chức năng của quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server trên cửa sổ và Mysql trên Linux
 
hình ảnh máy tính để bàn được tạo ra và triển khai sử dụng Symantec Ghost 10
 
Tài liệu của tất cả các công việc thực hiện sử dụng Visio, Excel và MS Word.
 
Chuẩn bị báo cáo tình trạng làm việc hàng tháng và cập nhật công nghệ tài liệu cụ thể
 
Chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các cơ sở hạ tầng mạng lưới khách hàng
 
Trợ giúp thương lượng phần cứng, phần mềm, và các hợp đồng mạch cho khách hàng
 
khách hàng thiết kế lại đồng văn phòng và nhà máy sợi cáp cho khả năng mở rộng

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn
Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387